Produkter

I flikarna till höger hittar du specifikationer för våra vanligaste lagervaror. Länkarna i flikarna leder till produktsidor med mer information.

Hittar du inte vad du söker så kontakta oss för rådgivning, priser och leveranser.

Härkomst
TYPDIMENSIONLAGERVARA
Alder Prima26 mm 
Alder Prima32 mm 
Alder Prima40 mm 
Alder Prima52 mm 

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Alm Prima26 mmx
Alm Prima32 mm 
Alm Prima40 mmx
Alm Prima52 mmx
Alm Prima65 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Ask Prima26 mmx
Ask Prima32 mmx
Ask Prima40 mmx
Ask Prima52 mmx
Ask Prima65 mmx
Ask Prima strips26 x 130 mm 
Ask Prima strips26 x 155 mm 
Ask Prima strips26 x 180 mm 

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Ask Extra Prima Okantad26 mmx
Ask Extra Prima Okantad32 mmx
Ask Extra Prima Okantad40 mmx
Ask Extra Prima Okantad52 mmx
Askämnen Extra Prima26 x 75 x 610 – 2120 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Björk Extraprima26 x 75 mmx
Björk Extraprima26 x 100 mmx
Björk Extraprima26 x 125 mmx
Björk Extraprima26 x 150 mmx
Björk Extraprima32 x 100 mmx
Björk Extraprima32 x 125 mmx
Björk Extraprima32 x 150 mmx
Björk Extraprima40 x 100 mmx
Björk Extraprima40 x 125 mmx
Björk Extraprima40 x 150 mmx
Björk Extraprima52 x 100 mmx
Björk Extraprima52 x 125 mmx
Björk Extraprima52 x 150 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Bok Extraprima (23,8)26 mmx
Bok Extraprima XXL26 x 300 mm+x
Bok Extraprima (29,5)32 mmx
Bok Extraprima XXL32 x 300 mm+x
Bok Extraprima (36,0)40 mmx
Bok Extraprima XXL40 x 300 mm+x
Bok Extraprima (48,5)52 mmx
Bok Extraprima XXL52 x 300 mm+x

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Ceder Prima45 x 155 mmx
Ceder Prima45 x 205 mm 
Ceder Prima52 x 105 mmx
Ceder Prima52 x 155 mmx
Ceder Prima52 x 205 mm 

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Ek Extraprima lamellsågad27 mmx
Ek Prima strips27 x 155 mmx
Ek Extraprima lamellsågad33 mmx
Ek Extraprima lamellsågad40 mmx
Ek Extraprima lamellsågad52 mmx
Ek Prima okantad27 mmx
Ek Prima okantad33 mmx
Ek Prima okantad40 mmx
Ek Prima okantad52 mmx
Ek Prima okantad65 mmx
Ek Ämne Extraprima26 x 75 x 510 – 2120 mmx
Ek Ämne Prima52 x 52 x 1000-1500 mmx

Kontakt
Produktsida

TYP DIMENSION LAGERVARA
Freijo Prima 52 mm

Kontakt

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Jatoba Prima26 x 155 mm 
Jatoba Prima52 x 130 mm 
Jatoba Prima52 x 150 mm 

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Körsbär Prima26 mmx
Körsbär Prima32 mm 
Körsbär Prima40 mm 
Körsbär Prima52 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Lönn Prima26 mmx
Lönn Prima32 mmx
Lönn Prima40 mm 
Lönn Prima52 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Oregon Pine Prima52 x 155 mmx
Oregon Pine Prima80 x 105 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Poppel Prima26 mmx
Poppel Prima32 mmx
Poppel Prima40 mmx
Poppel Prima52 mmx
Poppel Prima65 mmx
Poppel Prima80 mm 

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Rödek Prima26 mmx
Rödek Prima32 mmx
Rödek Prima Strips32 x 105 mmx
Rödek Prima Strips32 x 130 mmx
Rödek Prima Strips32 x 155 mmx
Rödek Prima40 mmx
Rödek Prima52 mmx
Rödek Prima Strips52 x 130 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Sapeli Prima26 x 150 mm+x
Sapeli Prima65 x 130 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Sipo Prima26 x 150 mm+x
Sipo Prima52 x 150 mm+x

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Teak Prima26 x 105 mm 
Teak Prima26 x 130 mmx
Teak Prima26 x 155 mm 
Teak Prima40 x 105 mm 
Teak Prima40 x 130 mm 
Teak Prima40 x 155 mm 
Teak Prima52 x 52 mmx
Teak Prima52 x 105 mmx
Teak Prima52 x 130 mmx
Teak Prima52 x 155 mmx
Teak Prima52 x 180 mmx
Teak Prima52 x 180 mm +x
Teak Prima65 x 130 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Valnöt Prima26 mm 
Valnöt Extraprima26 mmx
Valnöt Extraprima26 x 200 mm+x
Valnöt Prima32 mm 
Valnöt Prima40 mmx
Valnöt Extraprima40 mmx
Valnöt prima52 mmx
Valnöt Extraprima52 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Valnöt Extraprima26 mmx

Kontakt
Produktsida

TYPDIMENSIONLAGERVARA
Vitek Prima20 mm 
Vitek Prima26 mmx
Vitek Extraprima26 mmx
Vitek Prima26 mm x 90-185 cmx
Vitek Prima Strips26 x 80 mmx
Vitek Prima Strips26 x 105 mmx
Vitek Prima Strips26 x 130 mmx
Vitek Prima Strips26 x 155 mmx
Vitek Prima Strips26 x 180 mmx
Vitek Prima Strips26 x 205 mm 
Vitek Prima32 mmx
Vitek Prima32 x 250 mm+x
Vitek Prima Strips32 x 105 mm 
Vitek Prima Strips32 x 130 mm 
Vitek Prima Strips32 x 155 mm 
Vitek Prima40 mmx
Vitek Prima40 x 250 mm+x
Vitek Prima40 mm x 400 cm+x
Vitek Prima40 mm x 90-185 cmx
Vitek Prima Strips40 x 130 mmx
Vitek Prima52 mmx
Vitek Prima52 mm x 400+x
Vitek Prima52 mm x 90-185 cmx
Vitek Prima Strips52 x 130 mmx
Vitek Prima65 mmx

Kontakt
Produktsida