Alder amerikansk

Amerikansk alder är i allmänhet rak, med en måttligt fin, enhetlig struktur.

TYPDIMENSION
Alder Prima26 mm
Alder Prima32 mm
Alder Prima40 mm
Alder Prima52 mm

Även om träslaget klassificeras som ett hardwood, är alder en av de mjukaste av alla hardwood och benämns mer vanligtvis som ett semi-hardwood. I en hårdhetsskala rankas alder strax ovanför tall och poppel. Alder har en ljusbrun färg med subtila kornmönster som är rakare än andra hardwoods, som till exempel ek eller ask. Magna Wood erbjuder…

Kontakta våra säljare:

Contact our salespeople:

Våra andra produkter:

Our other products: